قوانین خرید و فروش ترانه

 

 

 

پس از خرید شعر یک برگه واگذاری شعر به خریدار تحویل داده خواهد شد.

فروشنده حق فروش اثر به بیش از یک نفر را ندارد.

پس از خرید امکان درخواست ویرایش اثر وجود دارد.

امکان صحبت در مورد شعر مد نظر و اطلاع از جزئیات آن از طریق ارتباط با ما وجود دارد.

پس از خرید اثر فایل اثر در اختیار خریدار قرار می گیرد و امکان بازگرداندن وجه دیگر وجود ندارد.